spot_img

SEO: Čo je optimalizácia pre vyhľadávače?

SEO (Search Engine Optimization) je skratka pre optimalizáciu pre vyhľadávače. Zahŕňa všetky procesy, stratégie a techniky, ktoré  zvyšujú návštevnosť webovej stránky prostredníctvom získania vysokého umiestnenia na stránke s výsledkami vyhľadávania.

Optimalizácia pre vyhľadávače v podstate zviditeľňuje vašu stránku vo vyhľadávačoch ako Google alebo Safari. Čím vyššie je vaše umiestnenie, tým je väčšia pravdepodobnosť, že prilákate používateľov na svoju webovú lokalitu. Prostredníctvom SEO sa zameriavate na ľudí, ktorí sa už zaujímajú o váš obsah, a to zabezpečuje väčšiu návštevnosť, kliknutia a zdieľania vášho obsahu.

Dôležitou súčasťou SEO sú kľúčové slová. Sú to myšlienky a témy, ktoré definujú váš obsah. Z hľadiska SEO sú to slová a frázy, ktoré používatelia zadávajú do vyhľadávačov, aby sa dostali k potrebnému obsahu. Kľúčové slová môžu byť krátke (short-tail) ako „poker návod“ alebo dlhé (long-tail), napríklad „ako vyhrať Black Jack“.

SEO má tri základné ciele, ktoré sa navzájom priamo ovplyvňujú:

  1. Zvýšenie pozície stránky na SERP (Search Engine Results Page = stránka s výsledkami vyhľadávania) 
  2. Zacielenie konkrétneho publika s cieľom zvýšiť návštevnosť vašej webovej stránky
  3. Zlepšenie viditeľnosti obsahu

SERP: Stránka s výsledkami vyhľadávania po zadaní kľúčového slova „nábytok Ekoma Design“:

SEO je dôležité

Nikto nechce mať neviditeľnú webovú stránku alebo blog. SEO je neuveriteľne dôležité, pretože vďaka nemu sa vaša stránka dostane na popredné miesta na SERP, čo je najrýchlejší spôsob, ako zvýšiť návštevnosť. Pretože obsah na internete je rozsiahly a mimoriadne neprehľadný – a každým dňom exponenciálne narastá – vyhľadávače sa stávajú najjednoduchším a najpohodlnejším spôsobom, ako tieto informácie triediť.

Denne sa vykonajú viac ako tri miliardy vyhľadávaní. Z týchto miliárd vyhľadávaní je pravdepodobnejšie, že 89 % ľudí navštívi vašu webovú lokalitu, ak sa nachádza na prvej strane vyhľadávača Google, zatiaľ čo viac ako 90 % ľudí neprejde cez prvú stranu výsledkov vyhľadávania. Tieto čísla netreba brať na ľahkú váhu. Pre organickú viditeľnosť je veľmi dôležité, aby sa vaša webová stránka nachádzala na prvej strane, a SEO je proces, ktorým sa tam dostanete. Pomôžu vám digitálne agentúry akou je aj Lighthouse Media Solutions.

SEO nie je určené len pre veľké webové stránky a spoločnosti. SEO je dôležité a relevantné pre všetky typy obsahu, najmä pre malé podniky, ktoré si nemôžu dovoliť platený marketing. Je pozoruhodné, že organická návštevnosť tvorí viac ako 70 %.

Všetko pre zákazníka

Optimalizujte pre ľudí, nie pre vyhľadávače. Nesnažte sa prispôsobiť svoj obsah podľa vyhľadávačov a ich algoritmov. Myslite v prvom rade na zákazníka. Ak poskytnete ideálny zážitok pre ľudí, všimne si to aj algoritmus vyhľadávačov a umiestni vás na popredné miesta na stránke s výsledkami vyhľadávania.

Foto: elements.envato.com

Get in Touch

spot_img

Další články autora

spot_img

Reklama

spot_img

Nejnovější články