spot_img

Ako sa správať a čo treba robiť pri autonehode?

S autonehodami sa na cestách stretávame každý deň. Niekedy ide o menej závažné udalosti, pri ktorých sa poškodí “len zopár plechov”, relatívne často však dochádza aj k vážnym dopravným nehodám, kde sú neraz v stávke aj viaceré ľudské životy. Byť svedkom takejto udalosti si nik z nás nepraje, nikdy však nevieme, kedy sa v takejto situácii ocitneme. Vedeli by ste, ako sa správať a čo treba robiť?

Ak sa stanete súčasťou dopravnej nehody, pamätajte si, že prvým pravidlom je zachovať pokoj a zbytočne nepanikáriť. Áno, ľahšie sa to povie než urobí, no buďte si istý, že šírením paniky v tejto situácii naozaj nikomu nepomôžete. Dohovorte preto svojmu vnútornému ja, zachovajte pokoj a riaďte sa dvoma základnými krokmi, ktoré vám pomôžu danú situáciu riešiť efektívne a zodpovedne.

 1. Vyhodnoťte, či ide o škodovú udalosť alebo o dopravnú nehodu

Pri každej jednej autonehode potrebujete najskôr zistiť a vyhodnotiť, či ide o škodovú udalosť alebo o dopravnú nehodu. Ide o dve základné možnosti, ktoré v prípade autonehody rozlišuje aj zákon o cestnej premávke.

Kedy ide o škodovú udalosť?

Škodová udalosť je ľahšia forma autonehody, ktorá musí spĺňať niekoľko konkrétnych znakov:

 1. nikto nebol zranený ani usmrtený,
 2. nebola poškodená cesta a ani žiadne ostatné zariadenia nachádzajúce sa v okolí vozovky, napríklad osvetlene,
 3. nenastal žiadny únik nebezpečných látok,
 4. na vozidlách, ktoré sú predmetom autonehody, rovnako ako ani na veciach, ktoré prevážajú, nevznikla škoda presahujúca 3990 eur.

V prípade, že sú pri autonehode splnené uvedené 4 podmienky, ide iba o škodovú udalosť, a teda nie je nutné volať policajtov. Policajnú hliadku je však nutné privolať v prípade, ak bol pri škodovej udalosti niekto pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej látky, alebo ak sa účastníci nedohodnú na zavinení. V takomto prípade je škodová udalosť považovaná za dopravnú nehodu a prítomnosť polície je nevyhnutná.

Kedy ide o dopravnú nehodu?

Omnoho väčšiu pozornosť a sústredenie než škodová udalosť si vyžaduje dopravná nehoda. Ide totiž o ťažšiu formu autonehody a nastáva v prípade ak:

 1. účastníci autonehody boli pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej látky,
 2. na vozidlách, resp. na veciach, ktoré prevážali, vznikla škoda presahujúca 3990 eur,
 3. došlo k zraneniu alebo smrti účastníkov nehody,
 4. došlo k úniku nebezpečných látok,
 5. došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešných zariadení.

Ak autonehoda spĺňa vyššie uvedené znaky, ste ako účastník danej udalosti povinný dodržať niekoľko povinných krokov:

 1. Ste povinný ohlásiť danú udalosť polícii, ktorá je zas povinná bezodkladne prísť na miesto dopravnej nehody
 2. Ak pri dopravnej nehode došlo k zraneniu osôb, ste podľa zákona povinný privolať záchrannú službu a poskytovať im prvú pomoc až do príchodu lekára
 3. Na mieste dopravnej nehody ste povinný zostať až do príchodu policajtov, ktorí vás môžu požiadať o súčinnosť pri jej objasnení
 4. Na mieste dopravnej nehody ste okrem toho povinný vykonať príslušné opatrenia, ktoré zamedzia vzniku ďalším nehodám (napr. umiestnenie výstražného trojuholníka do dostatočnej vzdialenosti pred a za posledným vozidlom, ktoré je súčasťou dopravnej nehody)

2. Administratíva

Až potom, keď sa ubezpečíte, že sú všetci účastníci autonehody v poriadku, bola im poskytnutá lekárska pomoc a miesto autonehody je zabezpečené tak, aby nedošlo k ďalšej podobnej udalosti, prichádza čas na papierovačky spojené s poistením vozidla. Poistenie auta pozostáva z dvoch základných produktov – povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia.

Povinné zmluvné poistenie, známe aj ako PZP, si môžete uzavrieť na ktorejkoľvek pobočke vami vybranej poisťovne, existuje však aj PZP online, ktoré máte hotové za niekoľko minút. V prípade autonehody je potrebné vypísať tlačivo o nehode, na základe ktorého má nárok na poistné plnenie vodič, ktorý sa v danej situácii ocitol nevinne. Poistné plnenie mu pritom bude poskytnuté priamo z PZP vinníka. Poškodený je teda povinný nahlásiť poistnú udalosť do poisťovne vinníka.

Havarijné poistenie je naopak produkt, na základe ktorého poisťovňa poskytne poistné plnenie vám, a to bez ohľadu na to, či ste autonehodu spôsobili vy alebo niekto iný. O poistné plnenie teda musíte žiadať priamo vy, pričom môžete využiť buď konkrétne tlačivo príslušnej poisťovne, alebo poistnú udalosť nahlásite telefonicky či online.

Get in Touch

spot_img

Další články autora

spot_img

Reklama

spot_img

Nejnovější články